تيم هاي پنجم و ششم در AFC كاپ، احتمال آسيايي شدن تراكتور و فولاد
سايت گل- عزيز الله محمدي رئيس سازمان ليگ امروز در مصاحبه اي كه با فارس داشت، اعلام كرده است كه احتمال دارد تيم هاي پنجم و ششم ليگ برتر در مسابقات آسيايي شركت كنند. به گفته محمدي AFC به كشورهايي كه در ليگ قهرمانان سهميه دارند، پيشنهاد داده است كه اين كشورها ميتوانند در AFC كاپ هم نماينده داشته باشند كه ما هم قبول كرديم و اگر اين اتفاق بيفتد، تيمهاي پنجم و ششم ليگ را نيز به اين مسابقات معرفي خواهيم كرد.
در صورت عملي شدن اين پيشنهاد، تيم هاي تراكتورسازي و فولاد در اين مسابقات حضور خواهند يافت. در واقع اين پشنهاد AFC مشابه ليگ اروپاست كه از همه كشورهاي عضو يوفا تيم هايي در اين مسابقات حضور مي يابند، اما در قاره آسيا AFC كاپ فقط به تيم هاي درجه 2 آسيا تعلق دارد. بهر حال در قاره آسيا نحوه برگزاري مسابقات ساختار مشخصي ندارد و بعيد نيست اين فكر مقامات AFC در همين فصل عملي شود!