خاله بازي نيست كه به خاطر نيمكت نشيني با قلعه نويي قهر كنم عباس محمدي: مگر شاگرد كمالوندم كه از او خط بگيرم درخشش محسن فروزان دروازه بان جوان تراكتورسازي تبريز باعث شد تا مهدي ثابتي و عباس محمدي دو سنگربان باتجربه اين تيم چند هفته اي نيمكت نشين شوند. در پي نيمكت نشيني اين دو دروازه بان، در برهه اي شايعه كنار گذاشته شدن يكي از آن ها از تراكتور و حضور عليرضا حقيقي در تيم امير قلعه نويي شنيده شد و حالا خبر رسيده كه محمدي خودش تصميم به جدايي گرفته است. به همين منظور گفتوگويي را با اين دروازه بان ترتيب داديم كه در ادامه ميخوانيد: شنيده ايم در نيــم فصـــل ميخواهي از تراكتورسازي جدا شوي. آيا اين قضيه صحت دارد؟ نه، كذب محض است. مگر ديوانه ام از تيمي كه در آن احساس راحتي و آرامش ميكنم جدا شوم؟ يعني حتي اگر نيمكت نشيني هايت ادامه دار باشد هم چنين تصميمي نميگيري؟ نه، مگر اميرخان در ابتداي فصل قول دادند كه نيمكت نشينم نكنند كه حالا از اين قضيه ناراحت باشم و بخواهم تصميم به جدايي بگيرم؟ تراكتور سه دروازه بان خوب دارد و اميرخان هر يك را كه دوست داشته باشد و بخواهند بازي ميدهند و اين ديگر تشخيص و صلاحديد كادر فني تيم است. فكر ميكني چه عاملي باعث شد تا قلعه نويي دروازه بان جواني مثل فروزان را به تو و ثابتي ترجيح دهد؟ قلعه نويي مربي است كه به بازيكني كه آماده باشد ميدان ميدهد و قطعا فروزان آماده تر بوده كه درون دروازه قرار گرفته است. شايعه شده كه چند نفر از بازيكنان سابق تراكتورسازي از فراز كمالوند خط ميگيرند و يكي از اين بازيكنان كه در مظان اتهام قرار گرفته است تو هستي ميگويند به همين دليل هم است كه قلعه نويي به تو بازي نميدهد. در اين خصوص چه صحبتي داري؟ واقعا خندهدار است. اين مساله يك شايعه بيپايه و اساس است. اين مساله نه تنها در مورد من، بلكه در مورد ساير بازيكنان تراكتور هم صدق نميكند چون بازيكنان ما خائن نيستند. ضمن اينكه به فرض محال هم اين قضيه صحت داشته باشد بايد اين انگ به بازيكني بچسبد كه چند سال شاگرد يك مربي بوده است نه به من كه تنها يك سال شاگرد كمالوند بودم. در برهه اي با قلعه نويي دچار اختلاف شده بودي. آيا در حال حاضر رابطه ات با اين مربي خوب است؟ اختلافي با اميرخان نداشتم و ندارم. پس از بازي با سايپا و به خاطر يكسري مشكلات شخصي نتوانستم در تمرينات شركت كنم و همين مساله باعث شد تا يك عده آدم بيكار شايعه اختلاف من با قلعه نويي را مطرح كنند. مگر فوتبال خاله بازي است كه يك بازيكن به خاطر بازي نكردن بخواهد با سرمربي تيمش دچار مشكل و اختلاف شود؟! تعطيلي ليگ فرصت خوبي براي تو و ثابتي بود تا بتوانيد خودتان را به قلعه نويي ثابت كنيد. آيا موفق به انجام اين كار شديد؟ متاسفانه بدشانسي آوردم و چند روز تمرين را به دليل مصدوميت از دست دادم. مثل اينكه اين فصل قرار نيست روزهاي خوب به سراغ من بيايد. خودم هم اميدوار بودم كه در تعطيلي چند روزه ليگ بتوانم نظر قلعه نويي را جلب كنم ولي مصدوميت اين مجال و فرصت را به من نداد. در حال حاضر وضعيتت چطور است؟ يكي، دو روز است كه به بهبودي رسيده ام و تلاش ميكنم هرچه سريعتر به آمادگي برسم. تعطيلي ليگ هم كه روبه اتمام است. به نظرت اين تعطيلي براي تيمتان مفيد واقع شد؟ اين تعطيلي براي تيمهايي كه در بحران بودند مفيد واقع شد نه براي تراكتوري كه مدعي است اما به هرحال به خاطر موفقيت تيم ملي كشورمان مجبور بوديم كه با اين تعطيلي سه هفتهاي كنار بياييم. ولي اين تعطيلي از يك جهت براي تراكتور مفيد واقع شد. طي اين تعطيلي جوي كه در تبريز عليه تيمتان به وجود آمده بود تا حدود زيادي آرام و تلطيف شد. جو تبريز عليه ما نبود و يك عده تماشاگرنما باعث شدند تا خيلي ها تصور كنند كه جو تبريز عليه تراكتور شده است. هواداران تيم مان حاميان اصلي مان هستند و تاكنون با حمايت هايشان اين مساله را به اثبات رسانده اند.