خبر فوري

- زمان ديدار با فولاد خوزستان تغيير كرد . طبق نامه ارسالي سازمان ليگ بازي ديدار تراكتورسازي تبريز و فولاد خوزستان از سري رقابت هاي ليگ برتر كشور تغيير يافت طبق اين نامه بازي راس ساعت 14:45 دقيقه در استاديوم تختي اهواز برگزار مي گردد .